Project omschrijving

Associatiekaarten helpen mensen om hun ervaringen; wat ze vinden, weten, denken of willen concreet te maken. Associatiekaarten worden gebruikt door trainers, coaches, managers en docenten om:

  • een thema te ontwikkelen
  • een onderwerp in kaart te brengen
  • de communicatie te verbeteren
  • de leerervaring te verrijken

Als je associeert worden in gedachten verschillende ervaringen met elkaar in verband gebracht. Stel je iemand een vraag met de opdracht het antwoord met een associatiekaart te illustreren? Dan spreek je de verbeelding aan en biedt je een kader voor vrije associatie. Dit proces; het combineren van ervaringen, het koppelen van woord en beeld, het overdragen van betekenis en hier samen op reflecteren levert een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelen van zelfinzicht.